//code ben marketing

    Khởi động từ

    5.00 (2 đánh giá) 644 đã bán

    Khởi động từ được coi là một khí cụ điện hạ áp, mang tính năng lớn là đóng cắt các mạch điện liên kết với thiết bị khi xảy ra vấn đề nếu người dùng sử dụng điện quá lớn.

    Sản phẩm đã mua của quý khách gặp trục trặc? Liên hệ hotline chăm sóc khách hàng 0373.222.199 hoặc Đăng ký bảo hành

    Danh mục: